Allmänna villkor

Tillämpning

Provrummet AB, org. nr. 556763-0669, Åsbogatan 12, 503 36 Borås, Sverige är det företag som tillhandahåller webbutiken www.purefemale.se. Pure female är ett registrerat varumärke hos Patent och registreringsverket som innehavs av den juridiska personen Provrummet AB (hädanefter kallad ”vi/oss”). Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du”) hos oss.

Vill du komma i kontakt med oss rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst på telefonnummer 033-411060 eller via e-post hello@purefemale.se.

Genom att använda butiken och göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått villkoren innan du gör din beställning.

För att kunna beställa varor från vår hemsida måste du ha fyllt 18 år. Är du yngre än 18 år krävs målsmans godkännande.

Vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger en produkts verkliga utseende.

Pure female (Provrummet AB) förbehåller sig rätten att häva köp om bedrägerier misstänks. Bedrägerier polisanmäls.

Priser och avgifter

Priserna som är angivna på Pure Females hemsida gäller vid köptillfället. Prishöjningar kan endast ske om myndigheter höjer skatter eller avgifter eller om andra omständigheter inträffar som vi inte kan påverka. De priser som anges på hemsidan är inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Fraktkostnader inom Sverige och till andra länder finns specificerade i separata prislistor.

Vid försenad betalning till Klarna kan en påminnelseavgift debiteras av vår samarbetspartner Klarna.

Upprättande av avtal

Ett avtal om köp ingås först när Pure Female bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelse från oss per e-post. Beställningen är inte giltig om Pure Female (Provrummet AB) inte kan fastställa din bostadsadress. I enskilda fall kan Pure Female neka en beställning. Vi uppmanar dig att spara din orderbekräftelse för eventuell kontakt med vår kundtjänst.

Ångerrätt

För dina köp gäller retur- och bytesrätt i 14 dagar. Under denna period kan du utan förpliktelser skicka tillbaka de varor du har mottagit. Följ anvisningar som står under Byte och returer.

Konsumentskydd

Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden). Konsumentköplagen, som tillvaratar dina intressen som kund, gäller naturligtvis när du handlar hos oss.

Säkra sidor

Alla sidor där du lämnar personliga uppgifter i samband med köp är så kallade säkra sidor för dig som kund. Överföringen av din information till purefemale.se är krypterad, oläsbar utifrån. De vanligaste webbläsarna som t.ex. Internet Explorer och Mozilla Firefox, använder symboler för att visa om du befinner dig på en säker eller en icke säkrad webbsida. Dessa symboler visas längst ner i antingen vänster eller höger hörn i webbsidans fönster. Ett annat sätt att se om den webbsida du besöker är säker är att titta på adressen. I vanliga fall börjar adressen med http:// men om sidan du befinner dig på är säker börjar adressen med https://, där ”s” står för ”secure”.

Integritetspolicy

Vår policy gällande personuppgifter och data som vi lagrar är baserad på GDPR – General data protection regulation.

Provrummet AB/Pure Female
Åsbogatan 12
503 36 Borås
Sweden

Organisationsnummer: 556763-0669

Momsregistreringsnummer: SE556763066901

Datalagring och användning

Pure Female samlar in och använder data för att du som kund ska få den bästa köpupplevelsen. Vi samlar in uppgifter från användare genom följande källor och skäl:

Genom köp för att kunna slutföra och leverera din beställning och eventuellt återbetalning och byte.

Genom kontakt mellan dig som kund och vår kundservice. För att kunna svara på frågor angående din beställning eller tidigare beställningar, korrigera fel och kunna svara på dina frågor.

Genom våra nyhetsutskick i form av klickfrekvens, öppningsfrekvens, e-postklient och engagemang.

Genom cookies i form av besökta sidor, produkter, geografisk plats, interaktion och sökningar. För att ge dig som besökare och kund en användarvänlig, relevant och den bästa köpupplevelsen. Cookies ger oss också möjligheten att visa relevanta annonser för dig utanför vår shop, i t.ex. sociala medier.

Ändamålen med insamling och lagring av data är flera. Först och främst för att kunna uppfylla våra skyldigheter till dig som kund. Genom insamling av data kan vi också ge dig, inspiration, erbjudanden och personliga rekommendationer samt ge dig en så bra köpupplevelse som det bara går. Ytterligare ändamål är att förhindra bedrägerier och göra riskbedömningar samt att följa rådande lagstiftning.

Ändamål Data

Skyldighet att fullfölja beställningar, returer och återbetalningar samt kundservice.

Lagringstid: 7 år eller så länge den rådande lagstiftningen säger. Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, orderinformation

Nyhetsutskick och kundens upplevelse av Pure Female.

Lagringstid: Så länge du vill ta emot våra utskick eller så länge den rådande lagstiftningen säger. E-postadress, orderinformation, klickfrekvens och öppningsfrekvens.

Cookies

När du besöker purefemale.se lagras cookies på din dator. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din dator vid efterföljande besök. Ingen personlig information lagras i våra cookies.

Nästan alla webbplatser använder cookies. De lagras i din dator för att hjälpa dig, vilket bidrar till att analysera hur webbplatsen används så att användarupplevelsen kan förbättras. I många fall är cookies nödvändiga för att man ska kunna tillhandahålla en viss tjänst på webbplatsen.

Informationen i dina cookies skickas mellan din webbläsare och en webbserver och inkluderar information om användarinställningar, inloggning samt hur webbplatsen används.

Säkerhet

Pure Female (Provrummet AB) följer lagstiftningen som kräver att din personliga information ska förvaras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi lagrar din personliga information på servrar med höga säkerhetsnivåer som är placerade i kontrollerade anläggningar, och vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att avgöra huruvida användarinformationen hanteras på ett säkert sätt, alltid med strikt hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 % säkerhet för dataöverföringar via Internet. Det innebär att det kan finnas en risk att andra obehöriga parter får åtkomst till information när data skickas och lagras på elektronisk väg. Därmed skickar du din personliga information på egen risk.

Pure Female låter inte tredje part ta del av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du inte själv godkänner detta. Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till någon tredje part förutom till logistiska partners för leverans av din beställning och betalningspartner för betalning av din beställning.

Personlig information raderas eller anonymiseras när det syfte som den samlades in för upphör.

Din rätt till din information

Du har alltid rätt att begära ut din personliga information som finns lagrad hos oss och begära att Pure Female raderar informationen förutom i följande fall.

Du har ett pågående ärende hos vår kundservice.

Du har gjort en beställning hos Provrummet AB som ännu inte är levererad och slutförd.

För tidigare levererade slutförda beställningar sparar vi dina uppgifter i 7 år efter den senaste beställningen för bokföringsändamål och lagstiftning.

Ansvar

Pure female ansvarar inte gentemot dig för någon som helst skada, med undantag för sådana fall där företagets ansvarsförsäkring täcker skadan och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att utbetalningen sker. För sådana fall är ansvaret genomgående begränsat till högst det belopp som utgör inköpspriset för den aktuella artikeln eller de aktuella artiklarna. Provrummet ansvarar inte för följdskador.

Force majeure

Purefemale.se är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc., onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Innehavare av rättigheter

Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt på www.purefemale.se tillhör Provrummet AB. All användning av www.purefemale.se eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av Pure Female/Provrummet AB.

Bolagsinformation

Provrummet AB är registrerat med säte i Borås, Sverige.

Organisationsnummer: 556763-0669

Adress:
Provrummet AB/Pure Female
Åsbogatan 12
503 36 Borås

Momsregistreringsnummer: SE556763066901

Kontaktinformation:
Pure Female kundservice
E-post: hello@purefemale.se
Tel: 033-411060 vardagar 09:00-12:00